2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-101
Adaçayı (Salvia triloba L.) ve defne (Laurus nobilis L.) yağının bıldırcın rasyonlarında kullanımı
Tuba Bulbul1, Vural Ozdemir2, Aziz Bulbul3
1Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Adaçayı, defne, performans, karkas, bıldırcın
Görüntülenme Sayısı:2501 - İndirilme Sayısı: 1547

Amaç: Bu araştırma bıldırcın rasyonlarında adaçayı (Salvia triloba L.) ve defne (Laurus nobilis L.) yağı kullanımının bazı performans ve karkas özellikleri üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada toplam 800 adet üç günlük yaşta karışık cinsiyette Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) her biri 80 bıldırcından oluşturulan 10 gruba ayrıldı. Her bir grup kendi içinde, 20 bıldırcın içeren dört alt gruba bölündü. Buna göre deneme gruplarını hiçbir yağ katkısı yapılmayan grup (Kontrol), 100 mg/kg adaçayı yağı içeren grup, 200 mg/kg adaçayı yağı içeren grup, 400 mg/kg adaçayı yağı içeren grup, 100 mg/kg defne yağı içeren grup, 200 mg/kg defne yağı içeren grup, 400 mg/kg defne yağı içeren grup, 100 mg/kg adaçayı yağı + 100 mg/kg defne yağı içeren grup, 200 mg/kg adaçayı yağı + 200 mg/kg defne yağı içeren grup ve 400 mg/kg adaçayı yağı + 400 mg/kg defne yağı içeren grup oluşturdu. Araştırma 35 günde tamamlandı.

Bulgular: Araştırmada adaçayı, defne ve adaçayı + defne yağı katkılı tüm deneme gruplarında canlı ağırlıklar, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı yönünden değişiklik oluşmadığı belirlendi (P>0.05). Sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile karaciğer, kalp, dalak, taşlık ve bezli mide + taşlık gibi organların canlı ağırlığa oranlarının da adaçayı, defne ve adaçayı + defne yağı katkılarıyla etkilenmediği tespit edildi (P>0.05).

Öneri: Sonuç olarak, bıldırcın rasyonlarına adaçayı, defne ve adaçayı + defne yağı katılmasının performans ve karkas özellikleri üzerine etkisinin olmadığı ifade edilebilir.