pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 245-249
Bazı konjenital anomalili ruminantların cerrahi tedavisi
Kamal El-Din Hussein
Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, Assiut, Egypt
Anahtar Sözcükler: Malformasyon, anomali, ruminant
Görüntülenme Sayısı:1815 - İndirilme Sayısı: 3521

Amaç: Veteriner Fakültesi hastanesine kojenital anomalili getirilen ruminantların anket niteliğinde analizini yapmaktır.

Gereç ve Yöntem: Toplamda 58 adet (21 atresia ani, 11 atresia rekti, 5 atresia ani et rekti, 11 uretral dilatasyon, 2 kontrakte tendo, 1 hiposdiasis, 1 çok sayıda ayak, 3 dermoid kist, 1 siklopia, 2 kalıcı urakus) konjenital anomali değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 56 adet konjenital anomalili vaka opere edildi.

Öneri: Gelişen konjenital anomalilerin hayvanları hayatı üzerindeki etkileri ve farklı cerrahi müdahaleler tartışıldı.