pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 192-196
Klinik olarak sağlıklı farklı yaş ve cinsiyette olan Saanen keçilerinde kardiyak aritmi ve elektrokardiyografik göstergelerin analizi
Amir Saeed Samimi, Seyyed Morteza Aghamiri, Javad Tajik, Talieh Taheri, Reza Eshteraki
Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Anahtar Sözcükler: Elektrokardiyografik göstergeler, kardiak aritmi, Saanen ırkı keçi
Görüntülenme Sayısı:1952 - İndirilme Sayısı: 1820

Amaç: Klinik olarak sağlıklı Saanen keçilerinden elde edilen elektrokardiyografik göstergeler değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 47 adet klinik olarak sağlıklı Saanen ırkı keçi, erkek ile dişi (gebe olamayan) ve oğlak ile ergin olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca keçiler yaşlarına göre üç gruba ayrıldı; G1 <1 yaş, 1 yaş≤ G2 <3 yaş ve G3 ≥3 yaş.

Bulgular: Kalp atım sayısı 71.4 – 187.5 atım/dakika (118.53±4.73) olarak belirlendi. Saanen keçilerin %32.2'sinde yaygın olarak tanımlanan sinus aritmisi belirlendi.

Öneri: Saanen keçilerinin elektrokardiyografik göstergelerinin diğer türlerden farklı olabileceği ve yaş ile cinsiyetin elektrokardiyografik göstergelere etkisinin belirgin olmadığı ifade edilebilir.