2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-203
Saanen ırkı keçilerde gebelik sırasında serum oksidatif durum ve biyokimyasal parametre düzeyleri
İbrahim Aydın1, Ayşe Merve Köse2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Keçi, gebelik, malondialdehid, antioksidan aktivite, biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2294 - İndirilme Sayısı: 1257

Amaç: Bu çalışmada Saanen keçilerinde gebelik sırasında serum oksidatif durum ve biyokimyasal parametrelerdeki değişimlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 15 adet Saanen ırkı keçiden gebelik öncesi, gebeliğin 1., 2., 3., 4., 5. ayları ve doğum sonrasında kan örnekleri alındı. Serum malondialdehid ile antioksidan aktivite düzeyleri ELISA okuyucusunda, biyokimyasal parametreler ise otoanalizörde ölçüldü.

Bulgular: Malondialdehid konsantrasyonları gebelik süresince ve doğumdan sonra önemli derecede düştü ve gebeliğin 3. ayında en düşük düzeyde belirlendi (P<0.05). Antioksidan aktivite konsantrasyonları gebelik süresince kademeli olarak arttı ve gebeliğin 3. ayında en yüksek değere ulaştı (P<0.05). Serum karaciğer hasar parametrelerinde dalgalı bir seyir belirlendi. Serum alanin aminotransferaz ile aspartat aminotransferaz düzeyleri 3 ile 5. aylarda, gama glutamil transferaz düzeyleri ise 1. ayda yüksek olarak belirlendi (P<0.05). Kan üre nitrojen düzeyi ise 5. ayda yüksek olarak belirlendi (P<0.05).

Öneri: Keçilerde gebelik sırasında oksidatif stres oluştuğu, ancak yeterli düzeyde beslenen keçilerde antioksidan kapasitenin lipid peroksidasyon oluşumunu engelleyebildiği ifade edilebilir.