2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-025
Ticari yumurtacı tavuklarda Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonunun serolojik prevalansı
Zeki Aras1, Zafer Sayin2, Gokcenur Sanioglu1
1Department of Microbiology, Veterinary Faculty of Aksaray University, Campus, Aksaray, Turkey
2Department of Microbiology, Veterinary Faculty of Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ornithobacterium rhinotracheale, yumurtacı tavuk, serolojik prevalans
Görüntülenme Sayısı:2439 - İndirilme Sayısı: 1119

Amaç: Bu çalışmada ticari yumurtacı tavuk işletmelerinde bulunan tavuklarda Ornithobacterium (O.) rhinotracheale enfeksiyonunun serolojik prevalansının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Konya, Aksaray, Karaman, Ankara ve Gaziantep illerinde bulunan 26 farklı kümesteki yumurtacı tavuklardan 650 kan serum örneği toplandı. Örnekleme yapılan tavukların hiç birisi daha önceden O. rhinotracheale enfeksiyonuna karşı aşılanmamışlardı. O. rhinotracheale'ye karşı oluşmuş antikorların varlığı ELISA testi ile belirlendi.

Bulgular: Toplam 650 kan serum örneğinden 113 (%17.4)'ünde O. rhinotracheale antikoru tespit edildi. Bu 113 pozitif serum örneği örnekleme yapılan 26 kümesin 12 (%46.2)'sinden toplanmıştı. Enfekte 12 kümes, Konya, Gaziantep, Ankara ve Karaman illerindeki 12 farklı çiftliğe aitti.

Öneriler: Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, Türkiye'deki ticari yumurtacı tavuk kümeslerinde O. rhinotracheale enfeksiyonu yüksek bir prevalansa sahiptir.