2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-047
Bıldırcın rasyonlarına aspir ve ayçiçeği küspelerinin birlikte ilavesinin besi performansı ve karkas kalite özellikleri üzerine etkisi
Tuba Bulbul1, Elmas Ulutas2, Vural Ozdemir3, Aziz Bulbul2, Mustafa Evcimen2
1Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aspir küspesi, ayçiçeği küspesi, performans, karkas kalitesi, bıldırcın
Görüntülenme Sayısı:2429 - İndirilme Sayısı: 1216

Amaç: Bu araştırma bıldırcın rasyonlarına aspir-ayçiçeği küspesinin birlikte (AAK) ilavesinin besi performansı ve bazı karkas kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada toplam 300 adet üç günlük Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) erkek ve dişi karışık olacak şekilde her biri 60 bıldırcından oluşan 1 kontrol ve 4 deneme grubuna ayrıldı. Her bir grup da 12 bıldırcından oluşan 5 alt gruba ayrıldı. Kontrol grubu aspir ve ayçiçeği küspesi içermeyen mısır-soya fasulyesi küspesi temeline dayanan rasyonla beslendi. Deneme gruplarının rasyonlarında aspir ve ayçiçeği küspeleri birlikte %10 (AAK10), 20 (AAK20), 30 (AAK30) ve 40 (AAK40) düzeylerinde (AK ve AÇK oranı 1:1) kullanıldı. Araştırma 5 haftada tamamlandı.

Bulgular: Araştırmada AAK ilaveli tüm deneme grupları arasında canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, karkas ağırlıkları ve randımanları ile karaciğer, kalp, dalak, taşlık, bezli mide ve abdominal yağ ağırlıklarının canlı ağırlığa oranlarının değişmediği belirlendi (P>0.05). Yemden yararlanma oranının AAK40 grubunda kontrol ve diğer deneme gruplarına göre olumsuz etkilendiği tespit edildi (P<0.001).

Öneri: Bıldırcın rasyonlarına eşit miktarlarda aspir ve ayçiçeği küspelerinin birlikte ilavesinin bazı performans ve karkas kalite özelliklerini etkilemediği, bu küspelerin %30'a kadar birlikte ilavesinin yemden yararlanma oranı üzerinde daha olumlu etkiler oluşturduğu ifade edilebilir.