2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-040
Türkiye'de organik yumurta üretiminin geliştirilmesi
Tahir Balevi, Behic Coskun, Emel Gurbuz
Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Organik yumurta tavukçuluğu, kümes, beslenme, performans
Görüntülenme Sayısı:2374 - İndirilme Sayısı: 2204

Amaç: Bu çalışmada, organik yumurta üretiminin nasıl yapılacağına dair, uygun coğrafi konum, kafes, tavuk ırkları ve işletme idaresi için çeşitli yaklaşımlar ve öneriler verilerek saha çalışması yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Organik yumurta tavukçuluğunun hangi şartlarda yapılması gerektiğine yönelik bilgi araştırması yapıldı. Aynı zamanda saha çalışması için ticari bir firmada mevcut olan kümeslerden birine 3000, diğerine 1500 olmak üzere toplam 4500 adet yumurta tavuğu pilici (ISA Brown) konularak, organik yumurta üretimi yapıldı.

Bulgular: Tavukların verim dönemleri boyunca yumurta verimlerinin %59.92-77.21, günlük yem tüketimlerinin 120- 135 g/gün, yemden yararlanma oranlarının 2.85-3.27, yumurta ağırlıklarının ise 55.34-66.19 g arasında değiştiği tespit edildi. 78. hafta sonunda ise mortalite oranının %16.96 olduğu görüldü.

Öneri: Hem organik yumurta tavukçuluğunun, hem de diğer organik üretimlerin en kısa zamanda ülke genelinde yayılmasına, geliştirilmesine önderlik edilmelidir.