2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
Keklik civcivlerinde sistemik staphylococcosis
Hadi Tavakkoli1, Reza Kheirandish2, Reza Ghanbarpoor2, Zahra Mohseni3
1Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3Graduate student, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Anahtar Sözcükler: Alectoris chukar, keklik, patoloji, staphylococcosis
Görüntülenme Sayısı:2437 - İndirilme Sayısı: 1429

Amaç: Staphylococcus enfeksiyonu kanatlılarda öncelikli olarak Staphylococcus aureus tarafından oluşturulur. Oyun kuşlarında gözlenen staphylococcosis ile ilgili çok fazla bilgi bulunmadığı için bu araştırma keklik civcivlerinde gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Alectoris chukar (18 gün) sistemik staphylococcosis, damar içi canlı Staphylococcus aureus (106 cfu/ mL) uygulaması ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Uygulamadan sonraki 30. saatte ateş gözlendi. Uygulamadan sonraki 48. saatte ise hayvanlarda belli bir yerde toplanma, letarji, tüylerde karışıklık, hareketlilikte azalma, ayakta duramama, kanatlarda düşme, yem ve su tüketiminde azalma, topallık ve depresyonu içeren ağır klinik belirtiler gözlendi. İç organların makro ve histopatolojik incelenmesinde beyin, kalp, pankreas, sindirim sistemi, akciğer, dalak, böbrek, eklem ve tendo kılıflarında lezyonlar belirlendi. Keklik civcivlerinde sistemik staphylococcal enfeksiyonda etkilenen organlarda yaygın heterofilik infiltrasyon, sinovitis, artritis, apse, tromboz, vasküler konjesyon ve nekrozler bulunduğu belirlendi.

Öneri: Hayvanlarda gözlenen farklı klinik belirtiler ve lezyonlar, keklik civcivlerinin sistemik staphylococcosise duyarlı olduğunu göstermektedir.