pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) midenin farklı doluluk derecelerinin böbreklerin topografisi üzerine etkisi
Özcan Özgel, Emine Karakurum, Yasin Demiraslan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Topografi, tavşan, mide, böbrek
Görüntülenme Sayısı:1557 - İndirilme Sayısı: 1151

Amaç: Tavşanlarda midenin farklı doluluk derecelerinin böbreklerin topografisi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hayvanlar normal beslenenler, midesi boş ve midesi dolu tavşanları elde etmek üzere 8'er adetlik 3 gruba ayrıldı. Doygunlukları aynı olan her üç gruptaki tavşanlardan 6 tanesi (3x2) diseke edildi. Geri kalan tavşanlar sternal pozisyonda uzanmış durumda tespit edilerek -20°C'de donduruldu. Bu üç grup hayvandan üçer adet olmak üzere toplamda tavşanların 9 tanesinden paramedian kesit ve diğer 9 tanesinden ise transversal kesit alındı.

Bulgular: Midesi boş tavşanlarda sol böbreğin cranial ucunun I.-II. vertebrae lumbales, caudal ucunun ise III. vertebra lumbalis düzeyinde olduğu, sağ böbreğin cranial ucunun XII. vertebra thoracicae düzeyinde uzandığı, caudal ucunun ise I.-II. vertebrae lumbales düzeyinde bulunduğu belirlendi. Midesi dolu tavşanlarda ise sol böbreğin cranial ucunun III. lumbal vertebra, caudal ucunun ise V. lumbal vertebrae düzeyinde olduğu, sağ böbreğin cranial ucunun I.-II. vertebrae lumbales arasındaki düzeyde uzandığı, caudal ucunun ise III. vertebra lumbalis düzeyinde bulunduğu gözlendi.

Öneri: Tavşanların normal abdomen bölgesinin kesit anatomisinde mide doluluğunun böbrekler üzerine etkili olabileceği ifade edilebilir.