2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-029
Gebeliğin erken dönemindeki koyunlarda prostaglandin F2 alfa enjeksiyonu sonrası eksojen progesteron ve gonadotropin salınım uyarıcı hormon uygulamasının gebeliğin devamlılığı üzerine etkisi
Mehmet Köse1, Mehmet Salih Kaya2, Mehmet Osman Atlı1
1Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun, eksojen progesteron, GnRH, gebeliğin devamlılığı
Görüntülenme Sayısı:2795 - İndirilme Sayısı: 1454

Amaç: Sunulan bu deneysel çalışmada, koyunlarda gebeliğin erken döneminde prostaglandin F2alfa (PGF2α) enjeksiyonu sonrası eksojen progesteron (P4) ve gonadotropin releasing hormon (GnRH) uygulamalarıyla plazma P4 düzeyinin yüksekliğinin sürdürülerek gebeliğin devamlılığının sağlanabileceği test edildi.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, 9 gebe koyun 18. günde (çiftleşme günü 0. gün olarak kabul edildi) iki gruba ayrıldı; (1) PGF2α grubu (18. gün 125 mcg d-cloprostenol enjeksiyonu, n=5); (2) PGF2α + P4 + GnRH grup (18. gün 125 mcg d-cloprostenol enjeksiyonu + 20 mg flugestone acetate sponge (P4 sponge), intravaginal 7 gün süreyle, 22. gün 10 mg buserelin acetate (GnRH analoğu) enjeksiyonu, n=4). P4 sponge 25. günde uzaklaştırıldı. Çiftleştirme sonrası 18 ve 19. günlerdeki plazma P4 konsantrasyonu ECLIA ile ölçüldü. Gebelik muayeneleri 18, 22, 25 ve 35. günlerde rektal yolla ultrasonografi ile yapıldı. Gruplar arasındaki istatistiki farklılıklar ki-kare ile analiz edildi.

Bulgular: P4 konsantrasyonu iki grupta da 19. günde 1 ng/mL'nin altına düştü. PGF2α grubundaki koyunların tamamında (5/5) gebelik 25. güne kadar sonlanırken, PGF2α + P4 + GnRH grubundaki koyunlarda (4/4) ise P4 sünger uygulaması gebeliğin sonlanmasını önledi (P<0.02). P4 uygulaması sonlandırıldıktan sonra bu gruptaki koyunların 2'sinde GnRH enjeksiyonuyla gebelik doğuma kadar devam etti.

Öneriler: Sonuçlar eksojen P4 uygulamasının erken gebe koyunlarda korpus luteum (CL) regrese olduğunda da gebeliği devamlılığı için yeterli olduğu gösterdi. Bununla birlikte çiftleştirme sonrası 22. günde GnRH enjeksiyonuyla dominant follikülün luteinize edilebileceği ve bu eksojen P4 uygulaması sonlandırıldığında da gebelik devam etmesi için yeterli olabilir.