pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-100
Türkiye’de ektansif koşullar altında yetiştirilen Kıl Keçisinin bazı morfolojik özellikleri ile fenotipik korrelasyonlarının belirlenmesi
Özkan Elmaz, Mehmet Çolak, Aykut Asım Akbaş, Özgecan Korkmaz Ağaoğlu, Mustafa Saatcı
Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kıl keçisi, vücut ölçümleri, testis özellikleri, meme özellikleri, fenotipik korelasyonlar
Görüntülenme Sayısı:1891 - İndirilme Sayısı: 1756

Amaç: Bu çalışma ekstansif koşullarda yetiştirilen Kıl Keçilerinin vücut ölçüleri, testis özellikleri ve meme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Veriler 17 farklı sürüden toplandı. 675 dişi ile 63 tekeden 17 tane vücut ölçüsü, 12 tane meme ölçüsü ve 6 tane de testis özelliği için veri alındı.

Bulgular: Keçilerinin canlı ağırlık, cidago yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, sağrı yüksekliği ve vücut uzunluğu sırasıyla 51.2 kg, 74.8 cm, 86.8 cm, 32.9 cm, 75.8 cm ve 80.6 cm olarak tespit edildi. Benzer ölçüler tekelerde sırasıyla 82.8 kg, 86.6 cm, 100.7 cm, 37.7 cm, 8.0 cm ve 93.7 cm olarak belirlendi. Meme uzunluğu, meme genişliği, meme çevresi, meme derinliği, meme başı uzunluğu, meme başı genişliği ve meme başı açısı sırasıyla 7.5 cm, 10.1 cm, 36.1 cm, 18 cm, 5.8 cm, 2.6 cm ve 49.3º olarak belirlendi. Skrotum çevresi ve skrotum uzunluğu sırasıyla 29.9 cm ve 20.5 cm olarak tespit edildi. Dişilerde vücut ölçüleri ve meme özelliklerine (sternum yüksekliği ve meme yerleşim şekli hariç) şehir, sürü ve yaşın etkisi önemli bulundu (P< 0.01-0.001). En yüksek fenotipik korelasyonlar canlı ağırlık ve göğüs çevresi arasında; 0.82 (dişi) ve 0.87 (erkek) olarak belirlendi (P<0.05).

Öneriler: Çalışmada geleneksel ekstansif şartlarda yetiştirilen çok sayıda ergin Kıl keçilerin morfolojik özellikleri ve bunlarla ilişkili olabilecek verim özellikleri aynı anda incelenmiştir.