pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 136-140
Malakan Atı mandibulasının cinsiyete göre morfometrik özellikleri
İftar Gürbüz1, Yasin Demiraslan1, Filiz Gülbaz2, Kadir Aslan3
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Budur, Turkey
2Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, Turkey
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Cinsiyet, Malakan Atı, mandibula, morfometri
Görüntülenme Sayısı:1770 - İndirilme Sayısı: 1062

Amaç: Çalışmada Malakan Atı mandibula’sına ait morfometrik değerlerin cinsiyet yönünden belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 5 dişi, 5 erkek olmak üzere toplam 10 adet erişkin Malakan Atı mandibulası kullanıldı. Mandibulaların yüzeysel kasları diseke edildikten sonra kaynatılarak masere edildi. Mandibula’dan digital kumpas yardımıyla toplam 34 adet ölçü alındı.

Bulgular: Çalışma sonucunda erkek Malakan Atı mandibulası uzunluğu (U1) ortalama 393.64±2.41 mm, mandibula yüksekliği (U21) ortalama 253.20±4.56 mm, dişi Malakan Atı mandibulası uzunluğu (U1) ortalama 394.70±1.37 mm ve mandibula yüksekliği (U21) ortalama 249.65±0.99 mm olarak ölçüldü. Cinsiyetler arası yapılan istatistiksel analizde sadece iki processus coronoideus arasındaki mesafe (U25) farkının önemli olduğu görüldü (P< 0.05).

Öneri: U25 (Processus coronoideus’lar arası en geniş mesafe) ölçüsü dışında belirlenen diğer morfometrik ölçülerin Malakan Atı mandibulasında cinsiyet faktörüne etki etmediği kanaatine varıldı.