pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-155
Türkiye'deki A grubu hayvanat bahçeleri ve akvaryumların durumu
Ahmet Selçuk Özen
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü, Kütahya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hayvanat bahçesi, akvaryum, A grubu, Türkiye
Görüntülenme Sayısı:1607 - İndirilme Sayısı: 1459

Amaç: Bu çalışmanın amacı veteriner hekimlik, zooloji ve zootekni bilimlerinde önemli bir rolü olan Türkiye'deki A grubu Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumların durumunu ortaya koymaktır. Ayrıca, çağdaş bir kuruluş olabilmelerini sağlamak için gerekli öneriler sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Türkiye'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 22. maddesine dayanılarak hazırlanıp, 11.08.2007 tarih ve 26610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre kurulan, A grubu ruhsata sahip olan Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumların durumları, yapılan gözlem ve görüşmelerin yanı sıra sınırlı sayıdaki literatür ile internet kayıtlarından tespit edildi.

Bulgular: Türkiye'de 06.08.2014 tarihine kadar A grubu ruhsata sahip toplam 11adet Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumun kurulduğu tespit edildi. Marmara bölgesinde dört, İç Anadolu'da üç, Akdeniz'de iki, Ege ve Güney Doğu Anadolu'da birer Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum açıldığı belirlendi.

Öneri: Türkiye’deki Hayvanat bahçelerinin türlerin korunmasında önemli bir görevi yerine getirebilecek konumda bulunduğu düşünülebilir. Ancak, Çağdaş Hayvanat Bahçelerine dönüşüm süreçleri hızlandırılabilir.