2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-173
Bıldırcın rasyonlarında adaçayı (Salvia triloba L.) ve defne yağının (Laurus nobilis L.) kullanımı II. Serum ve gögüs eti oksidatif durum ile bazı serum biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
Aziz Bulbul1, Mustafa Evcimen1, Sevcan Sevimli2, Elmas Ulutas1, Tuba Bulbul3
1Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar
2Department of Nursing, Usak School of Health, Uşak, Turkey
3Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar
Anahtar Sözcükler: Adaçayı yağı, defne yağı, göğüs eti, oksidatif stres, antioksidan etkinlik
Görüntülenme Sayısı:2382 - İndirilme Sayısı: 1930

Amaç: Bu araştırmada adaçayı ve defne yağlarının farklı düzeylerde ayrı ayrı ve birlikte bıldırcın rasyonlarına ilavesinin serum ve göğüs eti oksidan-antioksidan denge ile bazı serum parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada toplam 800 adet karışık cinsiyette Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) kullanıldı. Bıldırcınlar her biri 80 bıldırcından oluşturulan 10 gruba ayrıldı. Kontrol grubu temel rasyonla beslendi. Deneme grupları ise temel rasyona sırasıyla 100, 200 ve 400 mg/ kg adaçayı yağı; 100, 200 ve 400 mg/kg defne yağı ile 100, 200 ve 400 mg/kg adaçayı yağı+defne yağı karışımı ilavesiyle oluşturuldu. Deneme 5 hafta sürdürüldü.

Bulgular: Serum ve göğüs eti malondialdehid düzeyinin 400 mg/kg defne grubunda azaldığı, aynı zamanda defne yağının serum ve göğüs eti malondialdehid düzeyi ile serum antioksidan aktivite üzerine lineer etki oluşturduğu görüldü. Serum trigliserit, total protein, kolesterol, alkalin fosfotaz, alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz düzeylerinin deneme gruplarında değişmediği belirlendi (P>0.05).

Öneri: Bıldırcın rasyonlarına defne yağı katılmasının serumda antioksidan etkinliği artırarak oksidatif stresi baskılayabileceği ifade edilebilir.