2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 174-177
Koyunlara tek doz deksametazon (0.1 mg/kg) uygulamasının akyuvar sayısı ve serum glikoz düzeylerine etkisi
Orhan Corum1,2, Burak Dik1, Ayse Er1
1Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Dicle, Diyarbakir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Deksametazon, hemogram parametreler, biyokimyasal parametreler, koyun
Görüntülenme Sayısı:2581 - İndirilme Sayısı: 1425

Amaç: Araştırmanın öncelikli amacı sağlıklı koyunlara tek doz deksametazon (0.1 mg/kg, SC) uygulamasının akyuvar sayısı ve serum glikoz düzeyine etkisini belirlemektedir. Ayrıca deksametazonun diğer bazı hemogram ve serum biyokimyasal parametrelere etkisi de değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 8 adet sağlıklı Akkaraman koyuna 0.1 mg/kg (SC, tek doz) dozunda deksametazon uygulandı. Uygulamadan önce (0. saat, kontrol) ve sonraki 4, 8, 12, 24, 36, 48 ve 72. saatlerde kan örnekleri alındı. Akyuvar sayısı, alyuvar sayısı, platelet sayısı, hemogram ve hematokrit değerleri kan hücresi sayım cihazında ölçülürken, serum glikoz, laktat dehidrogenaz, alkalin fosfataz, total bilirubin, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, gamma glutamiltransferaz, total protein, albümin, kan üre nitrojen, kreatinin, kolesterol, trigliserit, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoprotein düzeyleri otoanalizörde ölçüldü.

Bulgular: Kontrol (0. saat) zamanla karşılaştırıldığında, deksametazonun akyuvar sayısı ve serum glikoz düzeyini yükselttiği (P<0.05) belirlendi ve bu yüksek düzeylerin 48 saat süresince devam ettiği gözlendi. Ayrıca total bilirubin, trigliserit ve kan üre nitrojen düzeylerinde istatistiki değişimler gözlendi, ancak bu değişimlerin referans aralıklar içinde olduğu tespit edildi.

Öneri: Koyunlara deksametazon uygulamasının akyuvar sayısı ve serum glikoz düzeyini yükseltebileceği ve bu yüksek değerlerin 2-3 gün süresince belirlenebileceği ifade edilebilir.