pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 242-245
Koyunlarda gamitromisinin kardiak güvenilirliği
Orhan Corum1,2, Burak Dik1, Emre Bahcican1,3, Hatice Eser1,2, Ayse Er1, Enver Yazar1
1Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Dicle, Diyarbakir
3Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun, gamitromisin, güvenilirlik
Görüntülenme Sayısı:2997 - İndirilme Sayısı: 1532

Amaç: Bir makrolid antibiyotik olan gamitromisin sığırlarda pasteurellosis tedavisinde önerilmekle birlikte koyunlarda etiket dışı olarak kullanılmaktadır. Makrolid antibiyotiklerin kardiyotoksik etkileri bilinmektedir, ancak gamitromisinin koyunlarda kardiyak güvenilirliği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Araştırmanın öncelikli amacı koyunlarda gamitromisinin kardiyak güvenilirliğini belirlemektir. Bunun yanı sıra karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına ve hemogram parametrelerine etkisini tespit etmektir.


Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 adet koyuna gamitromisin (6 mg/kg, SC) tek doz olarak uygulandı. Kan örnekleri uygulamadan önce (0. gün, kontrol) ve sonraki 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. günlerde alındı. Spesifik kalp hasar belirteçleri olan serum kreatin kinaz-MB kütle ve troponin I düzeyleri,
karaciğer ile böbrek hasar belirteçleri ve hemogram parametreleri ölçüldü.


Bulgular: Araştırmada troponin I düzeyinde birinci gün istatistiki olmayan yükselmeler belirlenirken, kreatin kinaz-MB kütle düzeyinde değişimler belirlenmedi. Total bilirubin, total protein, kreatinin ve akyuvar düzeyinde referans değerler arasında istatistiki değişimler belirlendi (P<0.05).


Öneri: Koyunlara tek doz gamitromisin (6 mg/kg, SC) uygulamasının kalp, karaciğer, böbrek fonksiyonları ile hemogram parametrelerine belirgin yan etkilerinin olmadığı ifade edilebilir.