2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 255-259
Düşük seviyede kurşunun ratların beyin dokusunda oluşturduğu oksidatif strese karşı nar suyunun nöroprotektif etkilerinin araştırılması
Devrim Sarıpınar Aksu1, Yavuz Selim Sağlam2, Taylan Aksu3
1Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
3Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kurşun, nar suyu, fenolik bileşenler, oksidatif stres, antioksidan
Görüntülenme Sayısı:2161 - İndirilme Sayısı: 1203

Amaç: Bu çalışmada, düşük düzeyde kurşun (Pb) maruziyetinin sıçanlarda beyin dokusu ve antioksidan sistem üzerinde oluşturduğu hasara karşı nar suyunun (NS) nöroprotektif potansiyelinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan toplam 40 adet rat, her birinde 10’ar rat bulunan 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu (1), standart rat yemi ve içme suyuyla beslendi. Pozitif kontrol grubuna içme suyuyla günlük 2000 ppm kurşun (kurşun asetat); düşük tedavi grubuna (3), içme suyuyla günlük 2000 ppm kurşun ve gavajla 30 μL NS; yüksek tedavi grubuna (4) ise içme suyuyla günlük 2000 ppm kurşun ve gavajla 60 μL NS verildi. Araştırma 5 hafta sürdürüldü. Sıçan beyinlerinde malondialdehide (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyeleri ile süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri belirlendi. Ayrıca beyin dokusunda histopatolojik incelemeler yapıldı.

Bulgular: Nar suyu kurşunun sebep olduğu lipid peroksidasyonu azaltarak (düşük MDA düzeyi) antioksidan enzim (SOD ve CAT) aktivitelerini ve GSH düzeyini artırarak oksidatif stresi hafifletti. Sadece kurşun alan grupta şiddetli nörodejeneratif değişiklikler görüldü. Nar suyunun, kurşunun beyin dokusunda oluşturduğu hücresel hasarı kısmen önlediği belirlendi.

Öneri: Düzenli nar suyu tüketimi artan yoğun sanayileşmeden kaynaklanan kronik kurşun maruziyetine karşı faydalı olabilir.