pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-015
Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) midenin farklı doluluk derecelerinin bağırsakların topografisi üzerine etkisi
Özcan Özgel, Emine Karakurum, Yasin Demiraslan, Mevlüt Aykut
Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Topografi, mide, tavşan, bağırsak
Görüntülenme Sayısı:1615 - İndirilme Sayısı: 1707

Amaç: Yeni Zelanda tavşanlarında midenin farklı doluluk derecelerinin karın organlarının topografisi üzerine etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Tavşanlar; normal beslenenler, midesi boş ve midesi dolu olmak üzere 8’er adetlik 3 gruba ayrıldı. Doygunlukları farklı olan her üç gruptaki tavşanlardan 6 tanesi (3x2) diseke edildi. Bu üç grup hayvandan paramedian ve transversal kesitler alındı.

Bulgular: Çalışmada Yeni Zelanda tavşanında mide boşken duodenum’un başlangıcının arcus costales’in bitiş seviyesinde olduğu görüldü. Çalışmada cecum’un midesi boş tavşanlarda karın boşluğunun ventral’inde, midenin curvatura ventriculi major’u ile pelvis boşluğu girişi arasında, karın boşluğunun sağ tarafında, sağ karın duvarına temas eder durumda bulunduğu görüldü. Midesi dolu tavşanlarda ise cecum’un curvatura ventriculi major’un sağ kısmının altında, sağ karın duvarına dayalı olarak caudal yönde uzandığı belirlendi. Midesi boş tavşanlarda colon’un regio umbilicalis’te cecum’un kıvrımları arasında ampulla coli halinde başladığı, midesi dolu tavşanlarda ise colon’un karın boşluğunun sağ ve ventral kısmında, median düzlemin sol kısmına da geçmiş pozisyonda, karın boşluğunun ventral duvarına temas eder durumda yerleştiği görülmüştür.

Öneri: Tavşanların normal abdomen bölgesinin kesit anatomisinde mide doluluğunun barsaklar üzerine etkili olabileceği ifade edilebilir.