2017, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-067
Karvakrol, alfa pinen ve sineol’den zengin esansiyel yağ karışımlarının yumurtacı bıldırcınlarda performans, yumurta verimi ve kalitesi ile yumurta lipid peroksidasyonu üzerine etkisi
Aziz Bulbul1, Elmas Ulutas¹1, Vural Ozdemir12, Tuba Bulbul1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Karvakrol, alfa pinen, sineol, performans, lipid peroksidasyon, bıldırcın
Görüntülenme Sayısı:2487 - İndirilme Sayısı: 1496

Amaç: Bu araştırma bıldırcın rasyonlarına katılan karvakrol, alfa pinen ve sineol'den zengin esansiyel yağ karışımlarının performans, yumurta kalitesi ile yumurta lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada toplam 420 adet (280 dişi ve 140 erkek) sekiz haftalık yaşta Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) kullanıldı. Bıldırcınlar her birinde 60 adet bulunan 1 kontrol ve 6 deneme grubuna ayrıldı. Her bir grup da kendi arasında 15 bıldırcın içeren 4 alt gruba bölündü. Kontrol grubu temel rasyonla beslendi. Karvakrol (K), alfapinen (P) ve sineol (S)’den oluşan deneme grubu rasyonlarına 100 ve 1000 mg/kg esansiyel yağ karışımları ilave edildi. Araştırma 8 haftada tamamlandı.

Bulgular: Araştırmada yem tüketiminin P1000 ve S1000 gruplarında azaldığı (P<0.01), yemden yararlanma oranının ise K1000, P1000 ve S1000 gruplarında iyileştiği (P<0.001) tespit edildi. Depolamaya bağlı yumurta malondialdehid düzeyinin 15. günde P1000 grubunda (P<0.05) ve 30. günde (P<0.001) K100, K1000 ve P1000 gruplarında kontrol grubuna göre azaldığı tespit edildi.

Öneri: Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına 1000 mg/kg düzeyinde karvakrol veya alfa-pinenden zengin esansiyel yağ karışımı ilavesinin, yemden yararlanma ve depolama koşullarına bağlı yumurtada lipid peroksidasyonuna olan olumlu etkisi nedeniyle kullanılabileceği kanısına varıldı.