pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-053
Deneysel Vagococcus salmoninarum enfeksiyonunda gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) görülen patolojik bulgular
S. Serap Birincioğlu1, Hamdi Avcı1, T. Tansel Tanrikulu2, E.Tuğrul Epikmen1, M. Lütfi Avsever3
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, Aydın, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı, Balatçık Kampüsü, İzmir, Türkiye
3Aksaray Üniversitesi, Eskil Meslek Yüksekokulu, Veteriner ve Laboratuvar Bilimleri Bölümü, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Deneysel enfeksiyon, gökkuşağı alabalığı, patolojik bulgular PCR, Vagococcus salmoninarum
Görüntülenme Sayısı:1936 - İndirilme Sayısı: 2251

Amaç: Çalışmada, Vagococcus salmoninarum (V. salmoninarum)’un erişkin balıklara farklı yollarla [intraperitoneal (IP) ve immersiyon (IM)] verilerek oluşan deneysel enfeksiyonun klinik, makroskobik ve histopatolojik bulguları araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Toplam dört grupta (deneme immersiyon-DİM, deneme intraperitoneal-DİP ve iki kontrol) 60 adet gökkuşağı alabalığı kullanıldı. Balıklar Vagococcus salmoninarum (accession number: Kj685901) izolatı ile enfekte edildi. Histopatolojik inceleme için doku örnekleri %10’luk formalinde tesbit edilerek rutin takibi yapıldı. Kesitler hematoksilen-eozin (HE) ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Etkenin moleküler analizi için DNA ekstraksiyonunu takiben, PCR ile ilgili primer çiftleri kullanılarak identifikasyon yapıldı. Elde edilen ürünlerde sekans analizi gerçekleştirildi.

Bulgular: Deneme gruplarında mortalite oranı %100 olarak belirlendi. Makroskobik incelemede DİP grubunda daha şiddetli olmak üzere iki deneme grubunda da karında şişkinlik, deride hiperpigmentasyon, yüzgeç diplerinde ve solungaçlarda kanama, böbreklerde şişkinlik ve bağırsak lümeninde sarı-turuncu renkte müköz içerik görüldü. Histopatolojik incelemede, akut dönemde solungaçlarda kanama ve telangioektazi, böbreklerde melanomakrofaj merkezlerde artışlar görüldü. Kronik formda, böbreklerde yaygın dejenerasyon ve nekroz, üç olguda (DİP) ise epikarditis görüldü. Sindirim sisteminin submukozasında sayıca artmış ve degranülize olmuş eozinofilik granüler hücreler (EGS) dikkat çekti. Mide bez epitellerinde dejenerasyon, bağırsak mukoza epitellerinde dökülme mevcuttu.

Öneri: Erişkin gökkuşağı alabalıklarında V. salmoninarum enfeksiyonlarına yaklaşımda; doğal enfeksiyonda bilinen bulgular ile deneysel enfeksiyonda şekillenen bulgular arasındaki farklılıkların göz önüne alınması gerektiği önerilmektedir.