pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-059
Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen Enterococcus faecalis izolatlarının plazmid profillerinin incelenmesi
Mehmet Öztürk1, Süheyla Türkyılmaz2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sığır, mastitis, plazmid, Enterococcus faecalis
Görüntülenme Sayısı:1669 - İndirilme Sayısı: 1419

Amaç: Bu çalışmada mastitisli sığır sütlerinden izole dilen Enterococcus faecalis izolatlarının plazmid profillerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini geçmiş yıllarda izole edilmiş olan 54 E. faecalis izolatı oluşturdu. Bakterilerden plazmid izolasyonunda alkali liziz yöntemi modifiye edilerek kullanıldı.

Bulgular: Plazmid izolasyonu sonucunda, izolatların 19’unun bir ile sekiz arasında plazmid taşıdığı, plazmid boyutlarının da yaklaşık olarak 0.6 kb ile 41 kb arasında değiştiği tespit edildi. Çalışmada, 5 izolat tek plazmid ve 14 izolatın ise birden fazla plazmid taşıdığı saptandı. Plazmid izolasyonunu takiben, profil içerikleri kontrol edilerek, plazmidler arasında kümeleme analizi yapıldı. Benzer plazmid profilinde olan iki veya daha fazla suş içeren 6 küme belirlendi.

Öneri: Bundan sonraki çalışmalarda, mastitisli sığır sütlerinden izole edilen diğer enterokok türlerinin plazmitleri araştırılıp, bu plazmitlerin antibiyotik dirençliliğine katkıları incelenebilir.