2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-076
Kosova’nın Ferizaj ve Gjilan kırsal bölgelerinde üretilen ev yapımı taze tereyağlarının E.coli ile kontaminasyonu
Enver Bajrami1, Kapllan Sulaj2
1Veterinary Doctor, Gjilan, Kosovo
2Faculty of Biotechnology and Food, Agricultural University of Tirana, Kamez, Tirana, Albania
Anahtar Sözcükler: Tereyağı, E. coli, inek, ev yapımı, Kosova
Görüntülenme Sayısı:2190 - İndirilme Sayısı: 1460

Amaç: Kosova’da bazı kırsal bölgelerde üretilen taze ve ev yapımı tereyağının E.coli ile kontaminasyon düzeyinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 187 tereyağı örneği, 5-bromo-4-chloro-3- indolyl- ß-D-glucuronic acid (BCIG) agar besi yerlerinde sulandırılarak analiz edildi. Daha ileri identifikasyon, farklı besi yerlerine ekimler ve biyokimyasal testler ile yapıldı ve E.coli izolatlarının identifikasyonunda API 20E stripleri kullanıldı.

Bulgular: Bu araştırma 2014 yılında Kosova’da Gjilan ve Ferizaj kırsal bölgelerinde yaşayan ailelerden toplanan taze tereyağı örneklerinde gerçekleştirildi ve β-glucuronidasepositif E. coli sayıları belirlendi. Çalışma ile tereyağı örneklerinin % 34 (64/187)’ünde E.coli kontaminasyonu belirlendi. Ferizaj bölgesinde E.coli izolasyonu % 22 (20/189) oranı ile yüksekti. Toplamda 187 tereyağı örneğinin 36 (%19)’ının 5 log cfu/g’den yüksek E.coli içerdiği tespit edildi.

Öneriler: Taze tereyağı Kosova’nın kırsal alanlarında çoğu aile tarafından ev yapımı metot üretilen bir süt ürünüdür. Geleneksel yöntem ile üretilen taze tereyağı çoğunlukla patojen E.coli suşlarını da içeren çeşitli mikroorganizmalar ile kontamine olur. Kosova’nın bu kırsal alanlarında zayıf hijyenik koşullar altında ev üretiminin tereyağının kalitesine etkisi vardır ve zayıf hijyen tereyağında artan sayıdaki E.coli ile ilişkilidir.