pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-080
Sığır abortlarında Chlamydophila abortus varlığının PZR ile araştırılması
Zeki Aras1, Zafer Sayın2, Gökçenur Sanioğlu Gölen1
1Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Aksaray University, Campus, Aksaray
2Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Chlamydophila abortus, aborte fetus, PZR
Görüntülenme Sayısı:1564 - İndirilme Sayısı: 1293

Amaç: Bu çalışmada, Aksaray ve Konya illerinden Laboratuvarımıza sunulan aborte inek fetus mide içeriklerinde Chlamydophila abortus (C. abortus) varlığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Aksaray Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarına çeşitli işletmelerden teşhis amacıyla getirilen 65 adet aborte inek fetus mide içeriği numune olarak toplandı. Örneklerde C. abortus’un varlığı PZR metodu kullanılarak araştırıldı.

Bulgular: Toplam 65 adet aborte inek fetus mide içeriğinin PZR ile yapılan muayenesi sonucunda, 2 (%3) inek fetusu C. abortus yönünden pozitif olarak bulundu. Örneklerin 63 (%97)’ünde ise etkene ait DNA’ya rastlanmadı ve negatif olarak değerlendirildi.

Öneri: Sonuç olarak, Aksaray ve Konya bölgesinde C. abortus’a bağlı sığır atık vakaları ortaya konuldu. Bölgedeki abort vakalarıyla mücadelede C. abortus’un da dikkate alınması faydalı olacaktır.