pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-137
Malakan Atı’nda arteria celiaca ve dalları üzerinde makroanatomik araştırmalar
İftar Gürbüz1, Mustafa Orhun Dayan2, Yasin Demiraslan1, Kadir Aslan3
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
2Selcuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Arteria celiaca, makroanatomi, Malakan atı
Görüntülenme Sayısı:1836 - İndirilme Sayısı: 869

Amaç: Çalışmada Malakan atlarında arteria celiaca’nın dallarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 5 adet dişi ve 5 adet erkek erişkin Malakan atı kadavrasından faydalanıldı. İncelenecek materyallerin karın boşluğu açıldıktan sonra aorta abdominalis’ten girilerek renklendirilmiş lateks enjekte edildi.

Bulgular: Çalışma sonucunda arteria celiaca’nın arteria hepatica, arteria gastrica sinistra ve arteria lienalis olmak üzere üç dala ayrıldığı belirlendi. Arteria hepatica’nın çapı erkekte 7.36 mm, dişide 7.00 mm, arteria gastrica sinistra’nın çapı erkekte 5.56 mm, dişide 4.95 mm, arteria lienalis’in çapı erkekte 8.79 mm, dişide 7.50 mm olarak belirlendi. Arteria hepatica’nın rami pancreatici, ramus hepaticus ve arteria gastrica dextra’yı verdiği ve arteria gastroduodenalis olarak seyrine devam ettiği belirlendi. Arteria gastrica sinistra’nın rami pancreatici’yi verdikten sonra ramus parietalis ve ramus visceralis’e ayrıldığı, ramus parietalis’in de esophagus’un vaskularizasyonu için ramus esophageus’u verdiği tespit edildi. Arteria lienalis’ten arteria gastrica breves, rami pancreatici, rami splenici ve rami epiploici’nin ayrıldığı ve arteria lienalis’in seyrine arteria gastroepiploica sinistra olarak devam ettiği gözlendi.

Öneri: Sonuç olarak elde edilen bulguların literatür bilgisiyle yüksek oranda benzeştiği belirlendi.