2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-024
Van kedilerinde bazı biyokimyasal parametreler ile cinsiyet, yaş, göz rengi ve tüy uzunluğu arasındaki ilişkiler
Vahdettin ALTUNOK1, Nuri BAŞPINAR1, Pınar PEKER AKALIN2, Nazmi YÜKSEK3
1Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, 42075, Konya, Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, Campus, 31060, Hatay, Turkey
3Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Yuzuncu Yıl University, Van, Turkey
Anahtar Sözcükler: Van Kedileri, Biyokimyasal Parametreler, Göz Rengi, Tüy Uzunluğu
Görüntülenme Sayısı:2359 - İndirilme Sayısı: 2302

Amaç: Van kedileri, doğu Türkiye kaynaklıdır ve ulusal kültürel varlıkların bir parçasıdır. Van kedilerinin en belirgin özelliği, gözlerinin renkleridir (diskromatopsi). Bu çalışmanın amacı, Van kedilerinde plazma aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz aktiviteleri, total protein, albümin, glikoz, trigliserit, LDL kolesterol, HDL kolestrol, kan üre / nitrojen ve kreatinin düzeylerini saptamak ve bu parametrelerin cinsiyet, yaş, göz rengi ve tüy uzunluğu ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, standart kedi yemi ile beslenen, sağlıklı, 47 adet Van kedisi (Van Kedi Evi, Yuzuncu Yil Üniversitesi, Van) kan plazması kullanıldı. Kediler, cinsiyet (dişierkek), yaş (1-2; 3-4; 5'in üzerinde), göz rengi (amber-amber, amber-mavi, mavi-amber, mavi-mavi, soldan sağa açıklanan gözler) ve tüy uzunluğu (kısa; uzun) temel alınarak gruplara ayrıldı. Plazma biyokimyasal parametreleri ticari kitlerle kolorimetrik olarak spektrofotometre ile belirlendi.

Bulgular: Cinsiyete ilişkin olarak parametreler arasında fark yoktu. Kısa tüylü kedilerde uzun tüylü kedilere göre albumin düzeyleri daha yüksekti (p<0.05). Göz rengi açısından değerlendirildiğinde, mavi-mavi gözlü kedi plazma glikoz düzeyleri diğer göz rengi gruplarına göre çok daha yüksekti (p<0.001). Yaş gruplarında, 1-2 yaşındaki kedilerde kreatinin düzeyleri diğer yaş gruplarına göre daha düşüktü (p<0.05).

Öneri: Sonuçlarımız, Van kedilerinin plazma biyokimyasal parametrelerinin bazılarının göz rengi, yaş ve tüy uzunluğu ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Ayrıca Van kedilerinden elde edilen bu biyokimyasal bulguların, klinik tanıda yarar sağlayacağı düşünülmektedir.