pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-035
Farklı Orijinli Holştaynların Döl ve Süt Verimi Özellikleri 1.Döl Verimi Özellikleri
Kürşat Alkoyak1, Orhan Çetin2
1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Selçukn Uiversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çevre faktörleri, Döl verimi, Holştayn inek
Görüntülenme Sayısı:1684 - İndirilme Sayısı: 743

Amaç: Bu araştırma, Kırşehir’de bir işletmede yetiştirilen farklı orijinli Holştaynlara ait bazı döl verimi özelliklerinin ve bu özellikler üzerindeki bazı çevre etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın materyalini 2011-2012 yıllarında ABD ve Estonya’dan getirilen Holştayn gebe düveler ve bunların yavrularının 2011-2014 yıllarına ait kayıtları oluşturmuştur. Araştırmada 118 Amerika, 142 Estonya orijinli olmak üzere 260 ineğin döl verim kayıtları ile 79 Estonya orijinli düvenin ilk tohumlama kayıtları incelenmiştir.

Bulgular: Araştırma sonucunda döl verimi özelliklerinden; gebelik, doğum, ölü doğum ve yavru atma oranları işletmedeki tüm inekler için sırasıyla % 95.8, % 88, % 3.3 ve % 8.7; Estonya orijinliler için aynı sırayla % 94.3, % 85, % 4, % 10.1; ABD orijinliler için aynı sırayla % 98.5, % 93.1, % 2 ve % 4.9 olarak belirlenmiştir. Estonya orijinli düvelere ait döl verimi özelliklerinden ilk tohumlama yaşı, ilk tohumlama-gebelik aralığı, servis sayısı ve ilk buzağılama yaşları sırasıyla 445.97±3.75 gün, 13.04±2.96 gün, 1.354±0.076 ve 24.590±0.164 gün olarak saptanmıştır.

Döl verimi özelliklerinden; doğum sonrası ilk tohumlama aralığında orijin ve buzağılama mevsimi (P<0.05 ve P<0.001), ilk tohumlama-gebelik aralığında orijin ve buzağılama mevsimi (P<0.01 ve P<0.05), servis periyodunda orijin ve buzağılama yılı (P<0.001 ve P<0.05), servis sayısında orijin ve buzağılama yılı (P<0.05 ve P<0.05), buzağılama aralığında orijin ve buzağılama yaşının (P<0.05 ve P<0.05) etkisinin önemli olduğu; gebelik süresi üzerinde ise tüm faktörlerin etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir.

Öneri: Kırşehir bölgesinde döl verimi yönünden ABD orijinli Holştaynlar, Estonya orijinli Holştaynlara tercih edilebilir.