2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-042
Pırlak Koyunlarda Bazı Süt verimi ve Meme Özellikleri ile Somatik Hücre Sayısı
Serdar Koçak1, Koray Çelikeloğlu1, Hacı Ahmet Çelik2, Zehra Bozkurt1, Mustafa Tekerli1
1Department of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar, 03200,Turkey2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar, 03200,Turkey
Anahtar Sözcükler: Pırlak, süt verimi, meme özellikleri, somatic hücre sayısı, korelasyon
Görüntülenme Sayısı:2154 - İndirilme Sayısı: 901

Amaç: Bu çalışma Pırlak koyunların süt verimi, meme özellikleri ve somatik hücre sayısı ile bu özellikler arasındaki korelasyonları belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde bulunan 4 ve 5 yaş ve üzeri 70 baş Pırlak koyun üzerinde yürütüldü.

Bulgular: Pırlak koyunlarda süt verimi ve laktasyon süresine ait en küçük kareler ortalamaları 76.98 ± 4.12 kg ve 120.79 ± 2.52 gün hesaplandı. Günlük ortalama süt verimi, yağ oranı ve somatik hücre sayısı laktasyonun 60 ve 90. günlerinde sırasıyla; 680.28 ± 40.01 ve 431.94 ± 27.37 g, % 4.97±0.16 ve 7.88±0.27, 4.66 ± 0.11 ve 5.66 ±0.13 bulundu. Meme derinliği, meme çevresi, sağ meme başı uzunluğu ve sağ meme başı çapı laktasyonun 60. gününde sırasıyla; 15.25 ± 0.26, 40.94 ± 0.77, 2.77 ± 0.07 ve 1.58 ± 0.04 cm, 90.günde aynı sıra ile; 14.76 ± 0.29, 34.79 ± 0.66, 2.66 ± 0.07 ve 1.44 ± 0.03 cm tespit edildi. Laktasyon süt verimi ile sağ ve sol meme sistern derinliği arasında önemli pozitif fenotipik korelasyonlar (0.49, 0.43) tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak Pırlak koyunlarda süt veriminin yerli koyun ırklarının verimleri düzeyinde ve makineli sağıma uygun olduğu kanatine varılmıştır. Süt verimi, meme özellikleri ve somatik hücre sayısı arasındaki korelasyonlar istenilen yöndedir. Bu nedenle incelenen süt verimi ve meme özelliklerinin bir seleksiyon programında uygulanabilir olduğu görüşüne varılmıştır.