pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-059
Sistemik yangısal cevap sendromlu buzağılarda hematolojik parametreler ve serum demir düzeyindeki değişimler
Uğur Aydoğdu1, Alparslan Coşkun2, Ramazan Yıldız3, Hasan Güzelbekteş4,5, İsmail Şen4,6
1Balıkesir Universitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Balıkesir, Türkiye
1Cumhuriyet Universitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Sivas, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Universitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Burdur, Türkiye
4Selçuk Universitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Konya, Türkiye
5Kırgızistan-Türkiye Manas Universitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Bişkek, Kırgızistan
6Yakın Doğu Universitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Anahtar Sözcükler: SIRS, buzağı, demir
Görüntülenme Sayısı:1676 - İndirilme Sayısı: 794

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sistemik yangısal cevap sendromlu yenidoğan buzağılarda serum demir seviyesi ve hematolojik parametrelerdeki değişimlerin ortaya konulmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada hayvan materyali olarak, sistemik yangısal cevap sendromlu 19 buzağı ile kontrol amaçlı 8 sağlıklı buzağı kullanıldı. Tüm buzağıların rutin klinik muayeneleri yapıldı. Hematolojik analizleri ve serum demir seviyeleri belirlendi.

Bulgular: Sistemik yangısal cevap sendromlu buzağılarda kontrol grubuna göre kan demir seviyesi ve ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) önemli oranda (P<0.05) düşük belirlenirken, akyuvar (WBC) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) ise önemli oranda (P<0.05) yüksek tespit edildi.

Öneri: Buzağılarda serum demir seviyesinin sistemik yangısal cevabın bir belirteci olabileceği değerlendirilmiştir.