pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
Farklı protein düzeyleri ile beslemenin köpeklerde tercih ve bazı kan değerleri üzerine etkisi
Fatma İnal1, Mustafa Selçuk Alataş1, Oğuzhan Kahraman1, Şeref İnal2, Mustafa Uludağ3, Emel Gürbüz1, Esad Sami Polat1
1Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, 42075, Konya, Turkey
2Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, 42075, Konya, Turkey
3Bil-Yem Food Industry and Ltd. Cor. Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Köpek maması, protein, kan üre azotu, tercih
Görüntülenme Sayısı:1564 - İndirilme Sayısı: 1163

Amaç: Çalışma köpeklerde farklı protein düzeyleri ile beslemenin etkilerini gözlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Canlı ağırlıkları 15-30 kg arasında olan kısırlaştırılmış 30 adet genç yetişkin erkek köpek kullanıldı. Kuru maddesinde %18, 21, 25 ve 28 ham protein içeren 4 ekstrude mama üretildi ve bir ay boyunca 28 köpeğe yedirildi. Çalışmanın başında ve sonunda kan örnekleri alındı.

Bulgular: Kan üre nitrojeninin (BUN) protein düzeyinden önemli düzeyde etkilendiği; kreatinin, total protein, albumin ve fosfor düzeylerinin ise değişmediği tespit edildi. Köpeklerin yüksek proteinli mamayı daha çok tercih ettikleri belirlendi.

Öneri: Bir ay süreyle yedirilen yüksek proteinli mamaların kan değerleri üzerine olumsuz etkilerinin olmadığı gözlendi. Yüksek proteinin böbrek fonksiyonları üzerine etkilerinin belirlenebilmesi için farklı yöntemler uygulanmalıdır.