2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-122
Bangladeş Mymensingş ve Rangpur ilçelerinin güvercinlerinde hemosporidian parazitlerin prevalansı ve mevsimsel dağılımı
Md . Tanvick Zahan, Md. Shahadat Hossain, Anita Rani Dey, Md. Shahiduzzaman, Mohammad Zahangir Alam
Department of Parasitology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Güvercinler, Sıtma, Prevalans, Haemoproteus spp., Plasmodium spp
Görüntülenme Sayısı:1913 - İndirilme Sayısı: 2570

Amaç: Bu araştırma, Bangladeş'in iki bölgesinde (Mymensingh ve Rangpur) güvercinlerde haemosporidiyen parazitlerinin durumunu araştırmak için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Toplamda, Ocak-Kasım 2016 tarihleri arasında 300 güvercinin kan örneği incelendi. Kan örnekleri kanat damarından alındı ve bunlardan ince smearlar hazırlandı. Bütün smearlar Giemsa boyası ile boyandı ve mikroskop altında incelendi.

Bulgular: Hemosporidian parazitlerin genel prevalansı, güvercinlerde % 28 (84/300) olarak tespit edilmiştir. Bunlardan % 22.3'ü (67/300) Haemoproteus spp.,% 5.7'si (17/300) Plasmodium spp., her iki tür ile enfekte olan ise % 2.7 oranında (8/300) bulunmuştur. Prevalans oranı Mymensingh'de % 34.7, Rangpur'da % 24.2 düzeyinde olup, iki ilçe arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p = 0.050). Erkek güvercinler dişilerden, yetişkinlerin de gençlerden enfeksiyona daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Yağış mevsiminde, yaz ve kış aylarına göre prevalans anlamlı olarak (p = 0.000) daha yüksek bulunmuştur.

Öneri: Bu çalışmayla, Bangladeş'te güvercinlerde sıtmanın yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı, Bangladeş’te güvercinlerde daha geniş bir örneklemle ve kuş sıtma türlerinin moleküler karakterizasyonu kapsayan daha ileri araştırmalar yapılabilir.