pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-133
Bir kedide Lucilia sericata’dan kaynaklanan travmatik myiasis olgusu
Ceylan İlhan1, Bilal Dik1, Nuriza Zamirbekova2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD, 42250, Selçuklu, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi AD, 42250, Selçuklu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kedi, Felis catus, Myiasis, Lucilia sericata, Türkiye
Görüntülenme Sayısı:1542 - İndirilme Sayısı: 941

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine maddi doku kayıplı yara şikayeti ile agoni halinde, dişi bir sokak kedisi getirildi. Kedinin muayenesi sırasında inguinal bölge ve anüse yakın kısımlarda çok sayıda larvaya rastlandı. Toplanan larvalar %70 alkolde muhafaza edildi ve daha sonra %10 KOH’de birkaç gün süreyle şeffaflandırıldı. Mikroskobik muayenede, anterior ve posterior stigmalarla, sefalo-faringeal iskeletin özelliklerine bakılarak, larvalar II ve III. dönem Lucilia sericata larvası olarak teşhis edildi.