pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-188
Kızıl şahinlerden izole edilen Escherichia coli suşlarının antimikrobiyal direnç profilleri
Mehmet Fatih Birdane1, Zeki Aras2, Gökçenur Sanioğlu Gölen2, Mehmet Volkan Yaprakci3, Hasan Hüseyin Hadimli4
1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, 03200, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Aksaray University, 68100, Aksaray, Turkey
3Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, 03200, Afyonkarahisar, Turkey
4Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, 42003, Selcuklu, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kızıl şahin, kloakal sıvap, Escherichia coli, antimikrobiyal direnç
Görüntülenme Sayısı:1496 - İndirilme Sayısı: 732

Amaç: Bu çalışmada, kızıl şahinlerden (Buteo rufinus) toplanan kloakal sıvap örneklerinin bakteriyolojik muayenesi ve izole edilen Escherichia coli (E. coli) suşlarının antibakteriyel dirençlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli şikâyetlerle Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen kızıl şahinlerden 24 kloakal sıvap örneği toplandı. Örnekler besi yerlerine ekilerek 37 °C de aerobik ve mikroaerofilik olarak inkübe edildi. Salmonella spp. varlığı ISO 6579 protokolüne göre yapıldı. Daha sonra izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları belirlendi.

Bulgular: Örneklerden toplam 24 E. coli suşu izole edildi. Ayrıca, bir Enterococcus faecalis izolatı da izole edildi. E. coli izolatlarının tamamı florfenikol ve siprofoksasine karşı duyarlı olarak bulunurken diğer antibiyotiklere karşı değişen oranlarda dirençlilik tespit edildi.

Öneri: Bu çalışma ile ülkemizdeki kızıl şahinlerden elde edilen kloakal sıvapların bakteriyolojik muayenesi ilk kez yapıldı. Ayrıca, antibiyotik kullanılmayan kızıl şahinlerden izole edilen E. coli izolatlarının farklı antibiyotiklere değişen oranlarda dirençli olması da anlamlı bulundu.