pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 189-193
Konya bölgesinde atlarda bulunan helmintlerin prevalansı
Uğur Uslu1, Osman Güngör2
1University of Selcuk, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Konya, Turkey
2University of Veterinary Medicine, Clinical Unit of Equine Internal Medicine, Vienna, Austria
Anahtar Sözcükler: At, helmintler, endoparazit, yaygınlık
Görüntülenme Sayısı:1487 - İndirilme Sayısı: 603

Amaç: Bu araştırma, Konya yöresinde yetiştirilen atlarda helmint türlerinin prevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Rastgele seçilen beş çiftlikte farklı yaş, cinsiyet ve ırktaki 100 yetişkin at dışkı bakılarına göre incelenmiştir. Taze dışkı örnekleri 2016 Şubat ve Mart aylarında toplanıp, Flotasyon, Benedek sedimantasyon ve Baermann Wetzel tekniği ile incelenmiştir. Strongylid yumurtalar teşhis edildikten sonra dışkı kültürü yapılmıştır.

Bulgular: Yumurtaların toplam prevalansı Cyathostomin’ler için % 49, Parascaris equorum için %12 ve Oxyuris equi için %2 oranlarında bulunmuştur. Beş at çiftliğinde en az bir at Strongylid yumurtası çıkarırken, sırasıyla ikinci ve dördüncü çiftlikte P. equorum ve O. equi yumurtaları atlar tarafından çıkarılmıştır. Strongylid yumurtalar ile enfekte örneklerden toplanan larvalar morfolojik olarak teşhis edilmiştir. Trichonema sp., Poteriostomum sp., Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus ve Triodontophorus sp. larvaları sırasıyla %49, %17, %3, %3 ve %1 oranlarında bulunmuştur. Strongylus equinus larvası tespit edilememiştir.

Öneri: Beş çiftliğin herbirindeki atlar Trichonema sp. ve Poteriostomum sp. ile enfekte idi. S. vulgaris yumurtaları iki çiftlikte bulunurken, S. edentatus ve Triodontophorus sp. yumurtaları sadece bir çiftliğin atlarında görülmüştür. Trematod, cestod yumurtaları ve Dictyocaulus arnfieldi larvaları tespit edilmemiştir. Küçük strongylidler ve çok az sayıda büyük strongylidler atların mide bağırsak helmint enfeksiyonlarına sebep olan temel parazitlerdir.