2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 083-092
HOLSTEİN IRKI SIĞIRLARDA BAŞIN YÜZLEK VE DERİN VENALARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın, Kamil Beşoluk, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Holstein ırkı sığır, baş venaları, anatomi
Görüntülenme Sayısı:2296 - İndirilme Sayısı: 1378

Bu çalışma, Holstein ırKı sığırlarda baş bölgesinin yüzlek ve derin venaları ile bu damarların drenaj sahalarını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla Konya mezbahasından her iki cinsiyetten toplam 8 adet sığır başı temin edildi. Klasik anatomi tekniklerinin uygulanmasının ardından, v. jugularis externa'dan renklendirilmiş latex enjekte edikti. Daha sonra tüm materyaller diseke edildi. V. jugularis externa'nin; angulus mandibulae'nırt caudal i düzeyinde v. maxillaris ve v. lin-guofacialis'in birleşmesiyle; v. linguofacial!s'in ise: w. glandulares. v. lingualis ve v. facialis'in birleşmesiyle oluştuğu belirlendi V inlraorbitalis ve v. palatina descendens'in de direkt olarak v. profunda faciei'ye açıldığı gözlendi. V maxillaris'in, gl. parotts'in mediali düzeyinde v. auricularis caudalis v. massetertea ventralis, v. temporalis superficialis ve plexus pter-yoideus'un birleşmesiyle oluştuğu tespit edildi. Plexus pterygoideus'un ise; w. pharyngeae, w. palatinae, v. alveolaris Inferior. v temporalis profunda, v. masseterica. w. articulares temporomandibulares. v. buccalis. ve w. pterygoideae'nin birleşmesiyle oluştuğu gözlendi.