pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 093-100
KÖPEK VE KEDİ REPRODÜKSİYONUNDA ULTRASONOGRAFİNİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Deniz Nak, Yavuz Nak, Bilginer Tuna
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Kedi, köpek, reprodüksiyon, ultrasonografi
Görüntülenme Sayısı:1776 - İndirilme Sayısı: 1722

Bu çalışmada, köpek ve kedi reprodüksiyonunda karşılaşılan fizyolojik ve patolojik olguların tanısında ult-rasonogratinin kullanım olanakîarmı ortaya koymak amaçlandı Proöstrus, folliküler kist, postpartum (akut) metritis, pyo-metra. retentio secundinarium. tümör, fötal mumifikasyon. güç doğum, yalancı gebelik ve gebelik muayeneleri için kliniğimize gelen 264 köpek ve 142 kedi araştırma materyali olarak kullanıldı. Ultrasonogratik muayeneler B mode real-time 5 MHz lineer proplu ultrasonografi cihazı ile transabdominal olarak gerçekleştirildi. Muayene sonuçları, ultrasonografinin küçük hayvan reprodüksiyonunda gerek tanı gerekse de tedavinin yönlendirilmesi ve tedavi sonuçlarının izlenmesinde pratik. duyarlı ve güvenilir bir metot olduğunu gösterdi.