pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 279-283
Kaya kekliklerinde (A. graeca) yumurtlama yaşının bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi
Kemal Kırıkçı1, Orhan Çetin1, Mustafa Garip1, Aytekin Günlü2
1Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Zootechnis, Konya, Turkey
2Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department Livestock Economics and Managment, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Keklik, yumurtlama yaşı, yumurta kalite özellikleri
Görüntülenme Sayısı:1563 - İndirilme Sayısı: 727

Amaç: Bu çalışmada, yumurtlama yaşının kaya kekliği yumurtasının bazı yumurta kalite özelliklerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma materyalini olarak 32 haftalık yaştaki toplam 144 Kaya kekliği oluşturmuştur. 34-41 haftalık yaşlardan elde edilen 160 adet keklik yumurtasının kalite özellikleri araştırıldı.

Bulgular: Yumurtlama yaşının yumurta ağırlığı, şekil indeksi, yumurta sarısı indeksi, albümin indeksi, yumurta kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı, Haugh birimi, membran ağırlığı ve albüm ağırlığı üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (P <0.05). Yumurtlama yaşının yumurta sarısı ağırlığı üzerindeki etkisi önemli bulunmamıştır (P> 0.05). Yumurtlama yaşının artışı ile yumurta ağırlığı, şekil indeksi ve yumurta sarısı indeksi yumurtlama haftalarına göre artış göstermiş (P <0.05); albumen indeksi, kabuk membran ağırlığı ve kabuk membran kalınlığı azalmıştır (P<0.05). Yumurta yumurtlanma haftası ile albüm indeksi, kabuk membran ağırlığı, kabuk membran kalınlığı azalmıştır (P <0.05).

Öneri: Kaya kekliği yumurtalarının bazı iç ve dış kalite özellikleri belirlenmiş ve bu özelliklerin yumurtlama yaşına göre farklılıkları araştırılmıştır. Keklik yumurtalarının kalite özelliklerini etkileyen diğer faktörler üzerinde daha fazla araştırma yapılarak ortaya konulması tavsiye edilmiştir.