2019, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Koenzim Q10’un Lipit Profil Üzerine Etkileri
Deniz Uluışık1, Ercan Keskin1, Yasemin Öznurlu2, Tuğba Özaydın2
1Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Konya, Turkey
2Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Histology and Embryology Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koenzim Q10, diyabet, lipid profil, karaciğer, rat
Görüntülenme Sayısı:2217 - İndirilme Sayısı: 11936

Amaç: Çalışma deneysel diyabet oluşturulan ratlarda Koenzim Q10’un lipit profili üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 38 yetişkin erkek Wistar Albino rat beş gruba ayrıldı. Grup I’deki hayvanlara herhangi bir uygulama yapılmadı. Grup II’deki hayvanlara günde 0.3 ml mısır yağı dört hafta boyunca intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Grup III’deki hayvanlara günde 0.3 ml mısır yağında çözdürülen 10 mg/kg CoQ10 dört hafta boyunca intraperitoneal olarak uygulandı. Grup IV’deki hayvanlarda, günde tek doz olarak iki gün boyunca 40 mg/kg subkutan streptozotosin enjeksiyonu ile diyabet oluşturuldu. Grup V’deki hayvanlarda, grup IV’de uygulanan protokolle diyabet oluşturuldu ve daha sonra bu hayvanlara dört hafta boyunca 0.3 ml mısır yağında çözdürülen 10 mg/kg CoQ10 intraperitoneal olarak uygulandı. Tüm gruplarda plazma total kolesterol, trigliserit, HDL, LDL, insülin ve glikoz düzeyleri belirlendi. Karaciğer kesitlerinde lipid damlacıkları içeren hücrelerin boyanma yoğunluğu değerlendirildi.

Bulgular: Deneysel diyabet, kolesterol, trigliserit ve LDL seviyelerini artırırken, bu parametreler diyabetik gruba göre diyabetik ratlara CoQ10 uygulaması ile azalmıştır (P<0.05). Plazma HDL düzeyi diyabetik grupta kontrol grubundan daha düşüktü ve diyabetik ratlara CoQ10 uygulamasıyla plazma HDL düzeyi diyabetik gruba kıyasla anlamlı olarak yükseldi (P<0.05). Diyabet grubunda lipid damlacıkları içeren hücrelerin boyanma yoğunluğunda artış gözlendi. Bununla birlikte, lipit damlacıkları içeren hücrelerin boyanma yoğunluğu diyabetik ratlara CoQ10 uygulanması ile azalmıştır.

Öneri: Bu sonuçlara göre, CoQ10 uygulamasının diyabetik ratların lipit anormalliklerini düzelttiği söylenebilir.