pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
Doksorubisinle indüklenen kardiyotoksisitede pimobendanın sitokin düzeylerine etkisi
Burak Dik1, Orhan Çorum2, Ayşe Er1
1Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
2Kastamonu University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Kastamonu, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kardiyotoksisite, sitokin, doksorubisin, pimobendan
Görüntülenme Sayısı:1384 - İndirilme Sayısı: 593

Amaç: Doksorubisin (DOX) çeşitli insan kanserlerini tedavi etmede kullanılır, ancak kardiyotoksisitesi ve kalp yetmezliği etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Pimobendan (PIMO) kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılır. PIMO'nun proinflamatuar sitokinleri baskıladığı bildirilmesine rağmen, PIMO'nun kardiyotoksisitede antiinflamatuar sitokinler üzerindeki etkisi araştırılmadı. Bu çalışmanın amacı, PIMO'nun DOX ile indüklenen kardiyotoksisitede tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α), interlökin (IL)-6 ve IL-10 üzerindeki etkilerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 54 adet erkek Swiss fare Kontrol (n:6), DOX (n:24) ve DOX+PIMO (n:24) olarak gruplandırıldı. Kontrol grubuna intraperitoneal (İP) ve gavaj yöntemiyle fizyolojik tuzlu su verildi. DOX grubuna IP olarak tek doz 18 mg / kg DOX ve DOX+PIMO grubuna IP olarak tek doz 18 mg / kg DOX ve gavaj yoluyla 5 gün boyunca 1 mg / kg PIMO uygulandı. DOX uygulamasından 2, 24, 72 ve 120 saat sonra genel anestezi altında kalpten kan örnekleri alındı. Sitokin seviyeleri ELISA yöntemiyle ölçüldü.

Bulgular: Bu çalışma, DOX ile ilişkili kardiyotoksisiteye bağlı olarak proinflamatuar sitokinlerde artma ve antiinflamatuvar sitokinlerde azalma olduğunu gösterdi. PIMO uygulaması, TNF-α ve IL-6 artışını veya IL-10'un azalmasını engellemedi. Daha önce yapılan çalışmalar, kardiyotoksisitede PIMO'nun proinflamatuar sitokinler üzerindeki etkisine odaklanmıştır, ancak hiçbir çalışma PIMO'nun IL-10 düzeyindeki etkisini değerlendirmemiştir. İlginç bir şekilde, bu çalışmada, PIMO IL-10 seviyelerini arttırmadı.

Öneri: PIMO'nun DOX ile indüklenen kardiyotoksisiteye karşı koruyucu bir etkisi olmadığı ifade edilebilir.