pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-028
Konya yöresinde sağmal süt sığırı (Montofon) işletmesinde karşılaşılan tırnak lezyonlarının değerlendirilmesi
Hanifi Erol1, Muharrem Erol2, Fahrettin Alkan3
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sığır, tırnak lezyonu, yönetim
Görüntülenme Sayısı:1376 - İndirilme Sayısı: 940

Amaç: Bu çalışmada Konya Seydişehir ilçesinde sağmal bir işletmede bulunan esmer (montofon) ırkı sürüdeki sığırların tırnak lezyonlarının değerlendirilmesi ve lezyonlu hayvanların tedavisi ile birlikte nedenlerin ortaya koyularak efektif sürü sağlığının devamlılığının sağlanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini, Konya Seydişehir ilçesinde sağmal bir işletmede bulunan 200 başlık esmer ırkı bir sürüde, topallık şikayeti bulunan 80 inek oluşturdu. Topallayan hayvanların ayak yapıları ve tırnaklarının durumunu kontrol etmek için tırnak muayene travayına alındı. Bütün hayvanların ortopedik tırnak kesimi yapıldı. Ortopedik tırnak kesimi yapılan hayvanlarda boynuz ve canlı tırnak lezyonları ortaya çıkarıldı ve tedavileri yapıldı.

Bulgular: Yapılan topallık muayenesi ve ortopedik tırnak kesimi sonrası 80 hayvanın 21 (%26.5) tanesinde tek ayakta, 59 (%73.5) tanesinde ise birden fazla ayakta tırnak lezyonları tespit edildi. Tespit edilen tırnak lezyonlarının %61 boynuz tırnak, % 39’u canlı tırnak lezyonu olduğu görüldü. Şiddetli tırnak lezyonu görülen 11 hayvan kesime sevk edildi, 69 hayvana ise tedavi uygulandı.

Öneri: Sonuç olarak değerlendirilen işletmede ayak hastalıkları insidansı %40 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen lezyonların boynuz tırnak lezyonları oranı %61 olup bu oranın oldukça yüksek olduğu ve bu durumun ortadan kaldırılması için işletmenin yönetimsel bazda köklü değişiklere gitmesi gerektiği, periyodik tırnak kesiminin ise uzman kişiler tarafından senede 3 defa yapılması önerilmiştir.