2019, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-036
Köpeklerde diz ekleminin klinik, radyolojik ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarının teşhis yönünden karşılaştırılması
Nil Aracı1, Mustafa Arıcan2
1Venüs Veteriner Kliniği, Buca, İzmir, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Art. genu lezyonları, radyoloji, bilgisayarlı tomografi, köpek
Görüntülenme Sayısı:2432 - İndirilme Sayısı: 1395

Amaç: Diz eklemi lezyonlarının klinik, radyolojik ve bilgisayarlı tomografi bulgularının teşhis açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca ön çapraz bağ kopuklarının erken teşhisinde bilgisayarlı tomografinin etkinliğine bakıldı.

Gereç ve Yöntem: 12 adet orta/büyük farklı ırk, cins, yaş ve ağırlıkta köpek çalışma materyali olarak kullanıldı. Klinik muayeneleri ardından yürüyüş ve ağrı derecelendirme testleri (HVAS-Hudson Visual Analog Scale, CBPI-Canine Brief Pain Inventory) yapıldı. Köpeklerde ekstremitelerdeki eşit olmayan ağırlık dağılımını ölçmek için basış analizatörü kullanıldı. Üç yönlü radyografik muayene (ayakta cranio- caudal (CrCa), medio-lateral (ML), tibial kompreste mediolateral (ML)) yapıldı. Bu amaçla seyyar röntgen cihazı ve sabit röntgen cihazı kullanıldı. Tomografi uygulamasında bilgisayarlı tomografi yararlanıldı. Elde edilen verilerin istatiksel analizleri % olarak ifade edildi. Yürüyüş, ağrı ve basış analizlerinin aritmetik ortalamaları hesaplandı.

Bulgular: Olguların klinik muayene ve basış analiz sonuçlarına göre problemli ekstremite belirlendi. Bazı olgularda lig. collaterale mediale düzeyinden uygulanan basınç ve ekstremiteye yaptırılan ekstensiyonda belirgin bir eklem efuzyonu gözlendi. Tibial kompresyon testinde tuberositas tibia’nın cranial yer değişimi fark edildi. Radyografik olarak condylus medialis ve lateraliste belirgin derecelerde daralmalar tespit edildi. 2 olgu’nun art. genu’sunda osteofitik üremeler belirlendi. Olguların çoğunda tibianın craniale rotasyonu görüldü. Bilgisayarlı tomografik muayenede 1 olguda osteofitik üremeler belirlendi.

Öneri: Art. genu problemlerini teşhisinde röntgen kullanımı özellikle osteofitik değişimlerin ortaya konması, tuberositas tibia’nın craniale yer değişimi, patellar luksasyon’un teşhisinde yararlı tanısal bir yöntemdir. BT muayenesi ise direk çekim yapılırsa patella luksasyonu, tibia’nın craniale yer değişimi teşhislerinde yararlı olduğu gözlenmiştir. Art. genu eklemi problemlerinin ortaya konmasında BT yararlıdır. Fakat, kesitlerin alınması, kullanılan aletin modernize oluşu görselliği her zaman etkilemektedir.