pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 101-106
BAĞIRSAK CANLILIĞININ BELİRLENMESİNDE PULSE OKSİMETRENİN KULLANIMI
Cengiz Ceylan1, Halil Selçuk Biricik1, Musa Karaman2, Ali Hayat1, Nurettin Aydilek3
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakiıllesi, Cerrahi Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KARS
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Pulse oksimetre, Bağırsak canlılığı. Oksijen saturasyonu, Köpek
Görüntülenme Sayısı:2070 - İndirilme Sayısı: 995

Bağırsak canlılığının doğru olarak belirlenmesi cerrahide karşılan önemli problemlerden biridir. Son yıllarda, bağırsak canlılığının belirlenmesinde pulse oksımetre kullanımının uygun ve güvenli olduğu belirtilmektedir Bu çalışmada, bağırsak canlılığının belirlemesinde pulse oksi met renin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla altı köpekte, 15-20 cm'lik jejunum segmentini besleyen arteria ve vena (ejunaleslere Buldog klempteri yerleştirilerek segmental ışemi oluşturuldu. Belirtilen jejunal segmentte luminal oklüzyon oluşturmak için, segmentin proksimal ve distaline penroz lastik drenlerle ligatûrler uygulandı. İşemi oluşturulan segmentte oksijen saturasyonu, jejunal segmentin antimezenterik bölgesine yerleştirilen pulse oksımetre probları ile ölçüldü. Bununla birlikte segmental ışemi oluşturulan jejunal segmentten biyopsi örnekleri alınarak his-topatolojik analizler yapıldı. Sonuç olarak, pulse oksimetrenin bağırsak canlılığının belirlenmesinde güvenilir ve faydalı bir teknik olduğu görüldü.