2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-179
Holstein ırkı neonatal bir buzağıda Mycobacterium bovis tüberküloz olgusu
Mehmet Burak Ateş, Mustafa Kemal Çiftçi, Ertan Oruç, Ayşe Çelebi, Gökhan Akçakavak
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 42130, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eksudatif tüberküloz, neonatal buzağı, immunohistokimya, M. bovis, pnömoni
Görüntülenme Sayısı:2168 - İndirilme Sayısı: 1024

Bu çalışmada, neonatal dönemde, öksürük ve solunum problemi sebebiyle antibiyotik tedavisi görmüş, ancak tedaviye cevap vermeyerek ölmüş 2 aylık Holstein ırkı dişi bir buzağıda, M. bovis enfeksiyonuna bağlı eksudatif tip tüberküloz olgusu tanımlanmıştır. Sistemik nekropside, akciğerin kaudal loblarının dorsal kısımları hariç olmak üzere tüm akciğere dağılmış, kazeifiye nodüller ile dorsokaudal bölgelerde belirgin interlobüler ödem görüldü. Histopatolojik olarak, akciğer parankiminde fibröz kapsülle çevrelenmemiş geniş kazeifikasyon nekrozu ve kalsifikasyon ile yoğun yangısal hücreler ve Langhans tipi dev hücrelerinin oluşturduğu eksudatif tipte lezyonlar görüldü. Daha küçük ve az sayıda olmak üzere benzer granülomlara karaciğer ve beyinde de rastlandı. Yapılan Ziehl-Neelsen boyamada görülen aside dirençli bakterilerin immunohistokimyasal boyamada Mycobacterium bovis olduğu belirlendi. Bu olgu ile sığır tüberkülozunun, neonatal dönemde buzağıları da etkileyen önemli hastalıklardan biri olarak değerlendirilmesi gerektiği ve önlem alınmadığı takdirde ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğine dikkat çekilmek amaçlanmıştır.