pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-229
Danofloksasinin 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyine etkisinin belirlenmesi
Devran Coşkun1, Rahmi Canbar2, Yasemin Korkmaz2, Burak Dik2, Ayşe Er2, Enver Yazar2
1Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Siirt, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Danofloksasin, 8-hidroksi-2-deoksiguanozin, koyun
Görüntülenme Sayısı:1277 - İndirilme Sayısı: 511

Amaç: Bu araştırmanın birinci amacı koyunlara danofloksasin uygulamasının oksidatif stres biyobelirteci 8-hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHDG) üzerine etkisini belirlemektir. Ayrıca kalp [Troponin I, kreatin kinaz-MB (CK-MB) izoenzim, laktat dehidrogenaz (LDH), aspartat aminotransferaz (AST)], karaciğer [Alkalen fosfataz (ALP), alanin aminotransferaz (ALT)] ve böbrek [Kan üre nitrojen (BUN), kreatinin] hasar biyobelirteçleri ile hemogram [Akyuvar sayısı (WBC), alyuvar sayısı (RBC), platelet sayısı, hemoglobin, hematokrit] parametrelerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 adet koyuna 6 mg/kg/gün (deri altı) dozunda danofloksasin 14 gün süresince uygulandı. 0. (Kontrol), 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. ve 15. günler kan örnekleri alındı. Serum 8-OHDG, troponin I ve CK-MB izoenzim düzeyi ELISA okuyucusunda, serum LDH, AST, ALT, ALP, kreatinin ve BUN değerleri otoanalizörde belirlendi. Hemogram parametreleri ise kan hücresi sayım cihazında ölçüldü.

Bulgular: Araştırmada 8-OHDG düzeyinde istatistiki değişimler belirlenmezken (P>0,05), troponin I, CK-MB izoenzim ve AST değerinde geçici yükselmeler belirlendi (P<0,05). BUN değerinde istatistiki dalgalanmalar (P<0,05) gözlenirken, WBC, RBC, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşmeler (P<0,05) ve platelet düzeyinde geçici yükselme (P<0,05) belirlendi.

Öneri:Sonuç olarak koyunlara 14 gün danofloksasin uygulamasının sistemik oksidatif strese neden olmadığı, kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği fonksiyonu üzerine ciddi etkilere neden olmayabileceği ifade edilebilir.