pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-216
Türkiye'de piliç eti ve piliç yemi fiyatlarının kointegrasyon analizi
Mehmet Saltuk Arıkan1, Mustafa Bahadır Çevrimli2, Ahmet Cumhur Akın3, Burak Mat2, Mustafa Agah Tekindal4
1Department of Animal Health Economics and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Fırat University, Elazıg, Turkey
2Department of Livestock Economics and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
3Department of Animal Health Economics and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
4Department of Biostatistics, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Fiyat, kointegrasyon, piliç eti, Türkiye, piliç yemi
Görüntülenme Sayısı:1562 - İndirilme Sayısı: 758

Amaç: Etlik piliç yetiştiriciliğinde kullanılan girdiler içerisinde yem maliyetinin yüksek oranı piliç eti fiyatının oluşumunda belirleyici olmaktadır. Türkiye’de piliç yemi sanayinde kullanılan hammaddelerin üretiminin iç piyasayı karşılamada yeterli olmaması nedeniyle talep ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bundan dolayı döviz kurlarında meydana gelen değişim nihai ürünün fiyatına da yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı piliç eti ve piliç yemi fiyat serilerine ait değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Türkiye’de 2006-2018 arası dönemde TL ile Dolar cinsinden piliç eti ve piliç yemi fiyat serilerine ait değişkenler arasındaki ilişkiler johansen koentegrasyon analiz tekniği ile belirlenmiştir.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre; Türkiye’de etlik piliç yemi ve piliç eti fiyatlarının kısa dönemde eş bütünleşik olduğu, fiyatların birbirini takip ettiği tespit edilmiştir. Bu takibin yem fiyatlarındaki bir değişimin kanatlı eti fiyatlarına TL cinsinde iki dönem (2 ay) sonra, USD cinsinden ise bir dönem (1 ay) sonra etki ettiği belirlenmiştir.

Öneri: Sonuç olarak piliç eti fiyatlarının kısa dönemde girdi maliyetleri göz önünde bulundurarak belirlenmesi gerekmektedir. Ancak dolar kurlarında meydana gelen dalgalanmalar girdi fiyatlarını çok kısa bir dönemde etkilediğinden dolayı piliç eti fiyatlarında etkili bir fiyat mekanizması oluşturulamamaktadır.