pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 186-198
Köpeklerde regio analis’in makro anatomik, kesitsel anatomik ve bilgisayarlı tomografik incelemesi
Cüneyt Tunahan Maviş1, Memduh Gezici2
1Agricultural and Rural Development Support Institution, Karaman, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Regio perinealis, regio analis, hernia perinealis, diaphragma pelvis, köpek
Görüntülenme Sayısı:1371 - İndirilme Sayısı: 844

Amaç: Bu çalışmanın amacı köpeklerde regio analis’i oluşturan anatomik yapıları farklı anatomik inceleme yöntemleri ile inceleyerek bölgeye üç farklı (diseksiyon, kesit anatomisi, bilgisayarlı tomografi) açıdan yaklaşım sergilemektir. Hernia perinealis, anal kese yangı ve fistülleri, prolapsus recti v.b klinik vakalara yeni yaklaşımlar sergilemek açısından çalışmamız önem arzetmektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 12 köpek kadavrası üzerinde gerçekleştirildi. Regio perinealis’in karşılaştırmalı diseksiyon çalışması 3 erkek ve 3 dişi köpek kadavrasında yapıldı. Kesit anatomisi çalışması ise 3 adet erkek ve 3 adet dişi kadavrasında icra edildi. Bir adet erkek köpek kadavramızdan regio perinealis’in bilgisayarlı tomografik görüntüleri temin edilerek çalışmamız kapsamında elde edilen görüntülere eklendi.

Bulgular: Çalışmamız kapsamında regio analis üç anatomik başlık altında incelendi. Literatürde genelde şekil ve çizim ile gösterilen diaphragma pelvis ve oluşumuna katılan anatomik yapılar diseksiyon, kesit anatomisi ve bilgisayarlı tomografi yöntemleri ile tespit edildi. Kesit anatomisi ve bilgisayarlı tomografi yöntemleri aracılığı ile sagittal, transversal ve horizantal kesitler ile üç boyutlu anatomik bilgi karşılaştırmalı olarak tespit edildi. Ayrıca regio analis’in yapısını oluşturan kasların origo, insertio, kalınlık ve genişlik gibi değerleri ölçülerek köpeğin yaşı ile yapılan ölçümler arasında bir ilişki kurulmuştur.

Öneri: Özellikle hernia perinealis, prolapsus recti, urethrotomi, anal keselerin yangısı ve fistülleri gibi patolojik ve klinik vakalara sergilenecek yaklaşımlarda teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bu çalışmanın katkısı oldukça önem arzetmektedir.