pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-015
Propofol ve karanfil yağının Jack Dempsey balıklarının (Rocio octofasciata) taşınmasında sedatif olarak karşılaştırmalı etkinliği
Tuba Özge Yaşar, Çetin Yağcılar, Mehmet Yardımcı
Namık Kemal University, Faculty of Veterinary Medicine, Değirmenaltı Campus, 59030 Süleymanpaşa, Tekirdag, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akvaryum balıkları, solunum sayısı, sedasyon
Görüntülenme Sayısı:1401 - İndirilme Sayısı: 614

Amaç: Araştırmanın amacı, balıkların sedasyonuna yönelik en uygun protokolleri belirlemek için, propofol ve karanfil yağının taşıma sırasındaki metabolik etkinliğini azaltmadaki etkinliğini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 126 Dempsey balığı kullanıldı. Kontrol (n:42), propofol (n:42) ve karanfil yağı grupları (n:42) litre su başına üç litre oksijenle dolduruldu ve 0.1 ml/L propofol ve karanfil yağı ile takviye edilmiş kapalı plastik torbalara yerleştirildi. Solunum oranları, indüksiyon ve iyileşme süreleri, yem alımı ve renk değiştirme süreleri kaydedildi.

Bulgular: Elde edilen bulgular, propofol grubunun solunum hızındaki azalmanın (67.26 ± 6.3, 50.26 ± 9.4, 36.52 ± 4.6, 11.74 ± 4.8, 7.10 ± 3.5, 4.50 ± 2.2, 3.69 ± 1.5) ve iyileşme süresi (dakika başına frekans) (80.12 ± 1.84) kontrol ve karanfil yağı gruplarından istatistiksel olarak farklı (P ? 0.05) olduğu ortaya koyuldu. Duyarlılık kontrolleri bakımından, propofol grubunun ışığa, titreşime ve dokunmaya daha az duyarlı olduğu tespit edildi.

Öneri: Düşük maliyetli ve kolay bulunabilirliği göz önüne alındığında, propofol, karanfil yağına oranla daha uygun bulundu ve karanfil yağının daha az etkili bir ajan olduğu tespit edildi. Bu nedenle akvaryum balığı taşımacılığında propofolün öncelikli olarak kullanılması önerilebilir.