2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-021
Damızlık bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) içme sularına farklı aromatik bitkilere ait esansiyel yağların ilavesinin performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi
Özlem Durna Aydın
Kafkas University, Veterinary Faculty, Department of Animal Nutrition and Nutritionial Disease, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Damızlık bıldırcın, ekstrakt, antioksidan, performans
Görüntülenme Sayısı:1868 - İndirilme Sayısı: 1738

Amaç: Çalışmanın amacı, damızlık bıldırcınların içme sularına Mintofarm (karşık bitki extraktı yağı; nane yağı, ardıç yağı, biberiye yağı ve kekik yağı) ilavesinin performans, yumurta verimi ve kan antoksidan enzim aktiviteleri; glutatyon (GSH), superoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksiaz (GPx) ve katalaz (CAT), malondialdehide, seruloplazmin, albumin, total protein and globulin gibi kan antioksidan parametreler üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 17 haftalık yaşta 160 adet damızlık bıldırcın rastgele 3 grup ve her grup 5 alt gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunda 60 bıldırcın ve diğer iki grupta 50?şer bıldırcın bulunmaktadır. Dişi ve erkek sayıları eşittir. Denemede grupları sırasıyla şöyledir; K bazal rasyon (Kontrol grubu içme suyuna ekleme yapılmamış), M1 (içme suyuna 0,1 ml/ L mintofarm ilave edilmiş), M2 (içme suyuna 0,3 ml/ L mintofarm ilave edilmiş).

Bulgular: Damızlık bıldırcın içme sularına mintofarm ilavesi performans, yumurta ağırlığı, yumurta verimi, katalaz (CAT), seruloplazmin, albumin, total protein and globulin üzerine etkisi anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). Bıldırcın içme sularına mintofarm ilavesi kan antioksidan parametreleri noktasında MDA, GSH, SOD ve GPx değerlerini önemli düzeyde etkilemiştir.

Öneri: Damızlık bıldırcın içme sularında mintofarm kullanımı performans parametrelerini etkilemezken kan antioksidan parametrelerini anlamlı düzeyde etkilemiştir. Damızlık bıldırcın içme sularında mintofarm kullanımının oksidatif strese karşı koruyucu etkisi görülmüştür.