2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-027
Aşım sezonunda östrüsleri senkronize edilen İvesi ırkı koyunlarda aşım sonrası fluniksin meglumin uygulamasının dölverimi üzerine etkisi
Muhammed Allabban, Hüseyin Erdem
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Fluniksin meglumin, dölverimi, östrüs senkronizasyonu, İvesi koyunu
Görüntülenme Sayısı:1971 - İndirilme Sayısı: 663

Amaç: Bu çalışmada; aşım sezonunda östrüsleri senkronize edilen İvesi ırkı koyunlarda, aşım sonrası fluniksin meglumin uygulamasının dölverimi üzerine etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma en az bir doğum yapmış olan, 2-4 yaşlı, aynı bakım ve besleme şartlarında barındırılan 100 baş İvesi ırkı koyun üzerinde yürütüldü. Bu amaçla koyunlara aşım sezonu içerisinde (Ağustos-Kasım) 30 mg fluorogesteron asetat içeren vaginal sünger, vagina içerisine yerleştirildi (0. gün). Uygulamanın 11. gününde 10 mg PGF2? kas içi uygulandı. Vaginal süngerler 12. günde çıkarıldı ve 400 İÜ PMSG kas içi yapıldı. Kas içi PMSG enjeksiyonunu takiben östrüs gösteren koyunlara, fertilitesi bilinen koçlarla grup aşım yöntemiyle doğal aşım yaptırıldı. Aşım yaptırılan koyunlar 2 eşit gruba ayrıldı. Deneme grubu koyunlara (n=50) aşım sonrası 9. ve 10. günde 1.1 mg/kg dozunda fluniksin meglumin kas içi uygulanırken; kontrol grubuna dahil edilen koyunlara (n=50) herhangi bir işlem yapılmadı. Koyunların gebelik muayeneleri aşım sonrası 50. günde real time ultrason ile transabdominal yolla yapıldı.

Bulgular: Deneme grubunda gebe kalma oranı % 40.9; kontrol grubunda % 33.3 olarak elde edildi (p<0.05). Doğum oranı deneme ve kontrol gruplarında sırasıyla % 77.7 ve % 87.5 olarak elde edildi (p<0.05).

Öneri: İvesi ırkı koyunlarda aşım sonrası 9. ve 10. günlerde fluniksin meglumin uygulaması, sadece sayısal olarak gebe kalma oranını arttırmıştır. Bununla birlikte gebe kalmanın daha çok önemsendiği suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamalarında dölveriminin iyileştirilmesinde alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebilir.