2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-035
Köpeklerde Rhipicephalus?a (sp) karşı Peganum harmala ve Glaucium flavum alkaloidinin in vitro akarisit aktivitesi
Rosa Kebbi1, Omar Besseboua2, Mohamed Nait-Mouloud1, Abdelhanine Ayad1
1Department of Environment Biological Sciences, Faculty of Nature and Life Sciences, University of Bejaia, Route de Targa Ouzemmour, Bejaia, Algeria
2Department of Agronomic and Biotechnological Sciences, Faculty of Nature and Life Sciences, University Hassiba Benbouali, Chlef, Algeria
Anahtar Sözcükler: Alkaloid, akarisit, in vitro, Rhipicephalus sp., köpekler
Görüntülenme Sayısı:1954 - İndirilme Sayısı: 732

Amaç: Kene kontrolü için amaçlanan temel ilaç sorunu konakçılar üzerinde uygulama dozuna gelişen dirençtir. Glaucium flavum ve Peganum harmala'dan alkaloitlerin akarisit etkileri doğal ortamda enfekte olan köpeklerden toplanan invitro olarak yetişkin dişi Rhipicephalus sp türünde değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Her iki ekstraktın akarisit faaliyetleri (3.12, 6.2, 12.5, 25 ve 50 mg / ml), erişkin daldırma testi, üreme indeksi ve inhibisyon yumurtlama kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Metanolik ekstraktların neden olduğu mortalite yüzdesi her iki bitkinin % 3.66 ila 50 mg / ml arasındaki konsantrasyonlarda test edildiğinde % 41.66 ila 75 arasında değişmekteydi ve kontrole kıyasla önemli ölçüde farklıydı (p<0.05). Görsel olarak yumurtaların yumurtadan çıkması tamamen 50 mg / ml ile G. flavum tarafından bloke edilmiştir, ancak diğer her iki bitkinin ekstraktları da yumurtadan çıkmayı kısmen engelleyebilmiştir. Her iki bitkinin yumurtlama ve üreme oranı konsantrasyona bağımlıydı ve negatif kontrole kıyasla önemli ölçüde farklıydı (p<0.05). Ayrıca, P. harmala ekstraktları G. flavum ekstraklarından Rhipicephalus sp türüne karşı daha etkili olduğu görünmüştür. Her iki bitkinin de alkaloid ekstrakları, G. flavum için 6.25 ve 50 mg/ml ve P. harmala için 25mg/ml ve 50mg / ml düzeyi ile gözlemlenmiştir.

Öneri: G. flavum kökünden ve P. harmala tohumundan ekstrakte edilen toplam alkaloidler potansiyel olarak in vitro Rhipicephalus sp. yumurtlayan dişilerin azaltılmasında iyi akarisit aktivitelerinin olduğu gözlemlenmiştir.