2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-114
Çörek otu tohumu ve timokinonun broylerlerde aflatoksinin neden olduğu relatif karaciğer ağırlığı artışı üzerine koruyucu etkisi
Mehmet Burak Ateş, Mustafa Ortatatlı
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pathology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, timokinon, çörek otu tohumu, karaciğer, relatif ağırlık
Görüntülenme Sayısı:1761 - İndirilme Sayısı: 2253

Amaç: Bu çalışmada çörek otu tohumu ve bunun farmasötik olarak etkin maddesi timokinonun, broylerlerde aflatoksikozisde şekillenen relatif karaciğer ağırlık artışını önleyici etkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 120 adet 1 günlük broyler civciv kullanıldı. Bu civcivler 6 eşit gruba bölünerek 28 gün beslendi. Hayvanlara, gruplarına göre (Kontrol, AF, NS, TQ, AF+NS ve AF+TQ) 2 mg/ kg total aflatoksin (AF; AFB1, AFB2, AFG1 ve AFG2), % 5 çörek otu tohumu (NS) ve 300 mg/kg timokinon (TQ) içeren yemler verildi. Deneme süresi sonunda gruplardaki 10?ar pilicin canlı ağırlıkları belirlendikten sonra dekapitasyon ile ötenazi uygulanarak sistemik nekropsileri yapıldı. Aflatoksin için hedef organ kabul edilen karaciğer uzaklaştırılarak relatif organ ağırlığının belirlenmesi için tartıldı. Karaciğerin relatif organ ağırlığı % olarak (karaciğer ağırlığı x 100 / canlı vücut ağırlığı) hesaplandı.

Bulgular: Aflatoksin uygulamasının relatif karaciğer ağırlığını önemli oranda artırdığı belirlendi (P<0,01). Timokinon grubu piliçlerin relatif karaciğer ağrılığı ile sağlıklı kontrol grubu arasındaki fark önemsizken, NS grubunda önemli derecede artış bulundu. Aflatoksinli diyete TQ ilavesinin relatif karaciğer ağırlığını önemli oranda normal değerlere düşürdüğü saptandı. Çörek otu tohumunun etkisinin ise TQ?a kıyasla daha kısmi olduğu gözlendi.

Öneri: Sonuç olarak, TQ ve NS'nin, AF'nin toksik etkisinden dolayı bozulmuş lipit metabolizmasını ve taşınmasını düzelterek, aflatoksikozisin önemli belirteçlerinden biri olan relatif karaciğer ağırlığı artışını önlediği değerlendirilmiştir.